Cấu trúc đề thi HSK mới nhất 2024 và địa điểm luyện thi chất lượng, đạt hiệu quả cao

Thị trường việc làm ngày càng toàn cầu hóa đòi hỏi khả năng giao tiếp tiếng Trung của người lao động phải thật tốt và chứng chỉ HSK trở thành “vũ khí” quan trọng giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Để đảm bảo việc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này, việc nắm rõ cấu trúc đề thi HSK và tìm kiếm những địa điểm luyện thi chất lượng, đạt hiệu quả cao là vô cùng quan trọng.

Bài viết dưới đây VIED Education sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về cấu trúc đề thi HSK mới nhất 2024, cũng như giới thiệu trung tâm luyện thi tiếng Trung uy tín và hiệu quả.

Cấu trúc đề thi HSK 

cấu trúc đề thi hsk
Cấu trúc đề thi HSK như thế nào?

Mỗi kỳ thi chứng chỉ HSK từ cấp 1 – 6 có cấu trúc và thời gian làm bài khác nhau. Cụ thể là:

Bạn xem thêm: Trung tâm dạy học tiếng Trung Quận 7 – TP HCM uy tín, chất lượng – VIED Education

Cấu trúc đề thi HSK 1

Bài thi HSK 1 có cấu trúc gồm 2 phần: Nghe và đọc hiểu. Thời gian để hoàn thành bài thi là 17 phút.

Phần thi Số câu Nội dung 
Nghe hiểu Phần 1 5 Đề bài mỗi câu có 1 hình ảnh và 1 câu trần thuật. Thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để chọn đúng sai.
Phần 2 5 Đề bài mỗi câu có 3 hình ảnh. Thí sinh dựa vào nội được nghe để lựa chọn hình ảnh tương ứng với mô tả.
Phần 3 5 Đề bài cung cấp đoạn hội thoại ngắn và một vài hình ảnh. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để  chọn hình ảnh phù hợp.
Phần 4 5 Đề bài cung cấp 1 đoạn hội thoại, 1 câu hỏi và 3 đáp án lựa chọn. Thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để chọn đáp án đúng nhất.
Đọc hiểu Phần 1 5 Đề bài đưa ra các hình ảnh và từ vựng. Thí sinh căn cứ vào ngữ nghĩa của từ và nội dung hình ảnh để ghép từ tương ứng với hình ảnh phù hợp.
Phần 2 5 Đề bài đưa ra thông tin và một số hình ảnh. Thí sinh chọn ra thông tin tương ứng với hình ảnh.
Phần 3 5 Đề bài đưa ra 5 câu hỏi và các đáp án. Thí sinh chọn đáp án đúng với mỗi câu hỏi.
Phần 4 5 Điền từ vào chỗ trống.

Cấu trúc đề thi HSK 2

Cấu trúc đề thi HSK 2 cũng gồm 2 phần: Nghe hiểu và đọc hiểu với 60 câu hỏi. Thời gian hoàn thành bài thi là 55 phút bao gồm cả 5 phút điền thông tin cá nhân.

Phần thi Số câu  Nội dung 
Nghe hiểu Phần 1 10 Đề bài mỗi câu có 1 hình ảnh và 1 trần thuật. Thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để chọn đúng sai.
Phần 2 10 Đề bài đưa ra một số hình ảnh và các đoạn hội thoại ngắn. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để  lựa chọn hình ảnh tương ứng với đoạn hội thoại.
Phần 3 10 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại giữa 2 người. Kết thúc đoạn hội thoại có câu hỏi đi kèm. Trên đề thi đưa ra 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để chọn đáp án đúng.
Phần 4 10 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại khoảng 4 – 5 câu giữa 2 người. Kết thúc đoạn hội thoại có câu hỏi đi kèm. Trên đề thi đưa ra 3 lựa chọn. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để lựa chọn đáp án đúng.
Đọc hiểu Phần 1 5 Đề bài đưa ra 1 số bức ảnh tương ứng với một vài câu tiếng Hán. Thí sinh chọn câu tiếng Hán có nội dung phù hợp với bức ảnh.
Phần 2 5 Đề bài cung cấp các câu trần thuật có chứa khoảng trống và 1 số từ vựng. Thí sinh căn cứ vào ngữ nghĩa từ vựng và nội dung của câu để lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Phần 3 5 Đề bài là một câu tiếng Hán và những câu hỏi liên quan đến nội dung đề bài. Thí sinh phán đoán tính đúng hoặc sai của câu.
Phần 4 10 Đề bài đưa ra 20 câu tiếng Hán chia thành 2 phần nhỏ. Thí sinh dựa vào ý nghĩa từng câu để ghép các cặp câu tương ứng.

Xem thêm: Thi chứng chỉ HSK ở đâu?

Cấu trúc đề thi HSK 3

Cấu trúc đề thi HSK 3 bao gồm 3 phần: Đọc hiểu, nghe hiểu và viết. Thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi là 90 phút với 80 câu hỏi.

Phần thi Số câu Nội dung 
Nghe hiểu Phần 1 10 Đề bài cung cấp đoạn hội thoại và hình ảnh. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để lựa chọn bức ảnh tương ứng với đoạn hội thoại.
Phần 2 10 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại nhỏ và một câu trần thuật. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để chọn  đúng sai.

Đề bài mỗi câu đưa ra đoạn hội thoại nhỏ và một câu trần thuật. Thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để lựa chọn đúng sai.

Phần 3 10 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại khoảng 2 câu giữa 2 người. Người thứ ba dựa vào đoạn hội thoại để đặt câu hỏi. Trên đề bài đã cho 3 đáp án, thí sinh dựa vào nội dung mình nghe được để chọn đáp án chính xác.
Phần 4 10 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại khoảng 4 – 5 câu giữa 2 người. Thí sinh căn cứ vào những gì đã được nghe để chọn đáp án phù hợp.
Đọc hiểu Phần 1 10 Đề bài đưa ra 20 câu. Thí sinh cần tìm ra mối quan hệ về mặt ngữ nghĩa, logic các câu và ngữ cảnh để ghép chúng thành các cặp câu có nghĩa.
Phần 2 10 Đề bài cung cấp 5 câu đơn, 5 câu dạng hội thoại và các khoảng trống. Thí sinh căn cứ vào ngữ cảnh và nội dung đoạn hội thoại để lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Phần 3 10 Đề bài đưa ra 10 đoạn văn ngắn từ 2 – 3 câu. Mỗi đoạn văn có 1 câu hỏi và 3 đáp án. Thí sinh cần chọn đáp án chính xác.
Viết Phần 1 5 Thí sinh sắp xếp các từ đã cho thành 1 câu hoàn chỉnh.
Phần 2 5 Đề bài cho trước pinyin và yêu cầu thí sinh viết thành chữ Hán vào các chỗ trống trong câu.

Cấu trúc đề thi HSK 4

Cấu trúc đề thi HSK 4 bao gồm các phần: Nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Thời gian hoàn thành bài thi là 100 phút với 100 câu hỏi.

Phần thi Số câu Nội dung 
Nghe hiểu (30 phút) Phần 1: Đoạn văn ngắn 10 Đề bài mỗi câu cung cấp bài nghe khoảng 2 – 3 câu. Thí sinh cần dựa vào nội dung nghe được để lựa chọn đúng sai. Nếu thấy thông tin đúng và trùng khớp thì hãy đánh dấu tích, còn thông tin sai thì đánh dấu X.
Phần 2: Hội thoại ngắn 15 Đề bài cung cấp đoạn hội thoại ngắn giữa 1 nam và 1 nữ. Thí sinh dựa vào nội dung nghe được để chọn đáp án theo câu hỏi của người thứ 3.
Phần 3: Hội thoại 20 Đề bài cung cấp đoạn hội thoại dài khoảng 4 – 5 câu giữa 1 nam và 1 nữ và 4 sự chọn A, B, C,D. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để lựa chọn đáp án đúng. Từ câu 36 – 45, đề bài cho đoạn hội thoại kèm 2 câu hỏi mà không phải là đoạn hội thoại giữa 1 nam và 1 nữ nữa.
Đọc hiểu (35 phút) Phần 1: Điền vào chỗ trống 10 Đề bài cung cấp 5 câu về đoạn hội thoại, 5 câu đơn và các từ vựng. Thí sinh dựa vào ngữ nghĩa của từ và nội dung các câu hay đoạn hội thoại để điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Phần 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 10 Đề bài đưa ra các từ cấu tạo nên câu. Thí sinh sắp xếp các từ đó thành câu hoàn chỉnh về nội dung và ngữ pháp để tạo thành câu có nghĩa.
Phần 3: Chọn đáp án đúng 20 Đề bài cung cấp các đoạn văn ngắn từ 2 – 5 câu. Thí sinh chú ý nội dung chính và chọn đáp án đúng nhất.
Viết (25 phút) Phần 1: Sắp xếp từ thành câu 15 Thí sinh sắp xếp các từ đã cho thành những câu hoàn chỉnh.
Phần 2: Miêu tả tranh Đề bài cung cấp các hình ảnh và từ vựng. Thí sinh quan sát kỹ bức ảnh và sử dụng từ đã cho để miêu tả bức ảnh một cách ngắn gọn nhất.

Cấu trúc đề thi HSK 5

Cấu trúc đề thi HSK 5 bao gồm 3 phần đó là: Nghe hiểu, đọc hiểu và viết với 100 câu hỏi.

Phần thi Số câu Yêu cầu
Nghe hiểu (30 phút) Phần 1 20 Đề bài đưa ra đoạn hội thoại 2 câu giữa 2 người. Thí sinh cần dựa vào nội dung đoạn hội thoại để đặt câu hỏi. Trên đề thi có 4 phương án và thí sinh căn cứ vào nội dung được nghe để lựa chọn đáp án đúng.
Phần 2 25 Đề bài đưa ra 4 – 5 đoạn hội thoại hoặc đoạn văn. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để lựa chọn đáp án đúng.
Đọc hiểu (45 phút) Phần 1 15 Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
Phần 2 10 Đề bài mỗi câu là đoạn văn và 4 đáp án. Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để chọn đáp án phù hợp.
Phần 3 20 Đề bài cung cấp một số đoạn văn và mỗi đoạn có 1 câu hỏi với 4 phương án lựa chọn. Thí sinh đọc kỹ nội dung đoạn văn và câu hỏi để chọn đáp án phù hợp.
Viết 40 phút Phần 1 8 Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.
Phần 2 2 – Câu 1: Đề bài đưa ra các từ vựng và yêu cầu thí sinh viết đoạn văn khoảng 80 từ với những từ này.

– Câu 2: Đề bài đưa ra 1 bức tranh và yêu cầu thí sinh viết thành đoạn văn khoảng 80 từ mô tả bức tranh đó.

Cấu trúc đề thi HSK 6

Cấu trúc đề thi HSK 6 gồm 3 phần đó là: Nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Thời gian hoàn thành bài là 135 phút với 91 câu hỏi.

Phần thi Số câu Yêu cầu
Nghe hiểu (35 phút) Phần 1 15 Đề bài đưa ra các đoạn văn ngắn khoảng 3 – 5 câu và thí sinh chỉ được nghe 1 lần. Thí sinh cần chú ý nắm bắt được “keyword” để chọn đáp án đúng. Lưu ý các đáp án có nội dung tương tự nhau nên dễ gây rối.
Phần 2 15 Đề bài cung cấp 3 đoạn phỏng vấn và mỗi đoạn có 5 câu hỏi. Thí sinh dựa vào những gì nghe được để chọn đáp án đúng.
Phần 3 20 Đề bài đưa ra các đoạn văn khoảng 5 -7 câu cùng các câu hỏi. Nội dung các đoạn thường xoay quanh chủ đề về thời sự, câu chuyện ngụ ngôn hay câu chuyện triết lý,… Thí sinh dựa vào nội dung được nghe để lựa chọn đáp án đúng.
Đọc hiểu (60 phút) Phần 1 10 Thí sinh chọn ra 1 câu có lỗi sai trong 4 đáp án in sẵn trên đề.
Phần 2 10 Điền từ vào chỗ trống của đoạn văn với những từ cho trước.
Phần 3 10 Điền từ vào chỗ trống của đoạn văn với những từ cho trước.
Phần 4 20 Đề bài đưa ra các đoạn văn dài khoảng 500 – 700 từ cùng các câu hỏi. Thí sinh căn cứ vào nội dung đoạn văn để lựa chọn đáp án đúng với yêu cầu câu hỏi.
Viết (40 phút) 1 Đề bài cung cấp 1 câu chuyện dài khoảng 1000 chữ. Thí sinh có 10 phút để đọc và ghi nhớ nội dung. Kết thúc 10 phút, thí sinh phải tóm tắt lại câu chuyện trong khoảng 400 từ.

Tham khảo ngay: Hướng dẫn cách đăng ký thi HSK

Trung tâm luyện thi và hỗ trợ thi chứng chỉ HSK tại TPHCM

VIED Education là trung tâm dạy tiếng Trung hàng đầu tại TPHCM, nổi tiếng với chương trình luyện thi HSK chất lượng cao, cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn. Trung tâm cung cấp một loạt các khóa học nhằm mục đích giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi HSK, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao.

trung tâm luyện thi hsk tại tphcm
Luyện thi HSK

VIED Education không chỉ giảng dạy về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Trung mà còn hướng dẫn học viên cách làm bài thi hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian trong kỳ thi và cung cấp những lời khuyên hữu ích dành cho học viên.

Không chỉ sở hữu môi trường học tập chuyên nghiệp, VIED Education còn được biết đến với sự chăm sóc học viên chu đáo. Từ việc tạo ra kế hoạch học tập cá nhân hóa, tư vấn lộ trình học, đến việc theo dõi sự tiến bộ học tập của học viên và điều chỉnh phương pháp dạy học khi cần thiết, trung tâm đều không ngừng nỗ lực nhằm mang đến trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên của mình.

Qua nhiều năm hoạt động, VIED Education đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường học tiếng Trung Quận 7 – TPHCM, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều học viên khi chuẩn bị cho kỳ thi HSK.

Như vậy cấu trúc đề thi HSK mới nhất 2024 đã được chúng tôi đề cập trên bài viết. Các bạn có thể tham khảo để chủ động trong việc học tập cũng như luyện thi HSK. Mọi thông tin về khóa học xin liên hệ VIED Education theo các phương thức dưới đây: 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM DU HỌC & ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG VIED EDUCATION 

4.9/5 - (16 bình chọn)

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC KHOÁ HỌC

  Họ và tên (*)

  Số điện thoại (*)

  Khoá học (*)

  Lớp học

  Thời gian học

  Bạn muốn học tại trung tâm nào?

  Nhu cầu/ghi chú, nguyện vọng khác


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *